Kamervragen naar aanleiding griffierecht


De Hoge Raad oordeelde onlangs in het kader van verzet van enkele uitgeprocedeerde asielzoekers op de voet van art. 29 lid 1 Wgbz  dat de heffing van het griffierecht de toegang tot de rechter belemmert in een mate die in strijd komt met art. 6 EVRM. De Hoge Raad verklaarde het verzet gegrond en stelde het verschuldigde griffierecht op nihil. Kamerlid Van Nispen (SP) heeft naar aanleiding van dit arrest Kamervragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het arrest…

Verder lezen
Terug naar overzicht