Kantonrechter Alkmaar 04-12-2002 (Vroom), JAR 2003, 1


Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 1.

De werknemer, 57 jaar oud, is op 11 augustus 1959 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van monteur tegen een salaris van laatstelijk NLG 4.576,68 bruto per maand plus 8% vakantietoeslag. Op 11 november 1997 heeft de werknemer zich ziek gemeld. Daarna is hij afwisselend volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikt geweest. Het GAK heeft in april 2000 aangegeven dat de werknemer ongeschikt is voor de eigen functie en dat er geen passende functies aanwezig zijn bij de werkgever. Het UWV heeft in augustus 2002 geconcludeerd dat er enig passend werk is voor een beperkte duur per dag. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met toestemming van de RDA opgezegd tegen 31 augustus 2002. De werknemer stelt dat dit ontslag kennelijk onredelijk is vanwege de gevolgen ervan voor hem. Daartoe voert hij onder meer aan dat hij ziek is geworden door de werkzaamheden. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer de laatste tijd het werk niet meer aankon vanwege de elektronische en technologische ontwikkelingen in de autobranche. Deze omstandigheid valt niet alleen aan de werknemer toe te rekenen, maar ook aan de werkgever. De werkgever heeft de werknemer wel ander werk aangeboden, doch gezien de klachten van de werknemer en het standpunt van het UWV, ging het hierbij niet om een passende functie. Daarbij is tevens van belang dat van een werknemer met 40 dienstjaren en met een zwakke gezondheid niet meer kan worden gevergd andere werkzaamheden te gaan verrichten, tenzij dat voor de werkgever onaanvaardbare gevolgen heeft. Met betrekking tot de causaliteit tussen de werkomstandigheden en de medische klachten van de werknemer is niet beslissend dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan doordat de werknemer de werkzaamheden lang heeft verricht, maar dat hij arbeidsongeschikt is geworden nadat hij het werk zo lang heeft gedaan. Gezien deze omstandigheden en de overige perspectieven van de werknemer is toekenning van een vergoeding van € 100.000,-- bruto billijk, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de kantonrechtersformule.

Verder lezen
Terug naar overzicht