Kantonrechter Alkmaar 07-07-2000 (Schlingemann), JAR 2000, 181


Ontslag op staande voet (mishandeling).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 181.

Een 41-jarige, al 24 jaar in WSW-verband werkzame, werknemer wordt op staande voet ontslagen wegens mishandeling van de bedrijfsleider. Nadat zich al enkele eerdere geweldsincidenten hadden voorgedaan was de werknemer geschorst met de mededeling dat de schorsing pas werd opgeheven als een officiële instantie zou mededelen dat hij geen direct gevaar meer was voor zijn collega's. De mishandeling, waarbij overigens niet vaststaat wat precies is voorgevallen, vond plaats tijdens de schorsing. De werknemer vordert bij wege van voorlopige voorziening doorbetaling van salaris. Die vordering wordt door de kantonrechter toegewezen. Gelet op de bijzondere positie van een WSW-werknemer en de uitzonderlijk zware gevolgen van het ontslag en de omstandigheid dat de werkgever zelf geen duidelijkheid had verschaft over het te volgen traject maken dat het incident de werknemer niet zo zwaar mag worden aangerekend dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd zou zijn. De vordering tot wedertewerkstelling wordt afgewezen omdat nog niet duidelijk is wat het advies van de indicatiecommissie (over herplaatsing) zal zijn.

Verder lezen
Terug naar overzicht