Kantonrechter Alkmaar 13-07-2000 (Vroon), JAR 2000, 195


Ontslag op staande voet. Overplaatsing (weigering). Goed werknemerschap. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (C=0,25).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 195.

Een accountmanager, 58 jaar oud, 27 jaar in dienst, salaris NLG 6.585,-- bruto per maand wordt na een reorganisatie op staande voet ontslagen, omdat hij overplaatsing/wijziging van functie weigert. Aan de werknemer waren twee alternatieven geboden: of de functie van vertegenwoordiger, welke hij vanuit zijn huis kon uitoefenen of de functie van accountmanager die echter gedurende twee à drie dagen per week vanuit het kantoor moest worden verricht. De werknemer had voordien altijd zijn werk als accountmanager van huis uit verricht, behoudens, onder protest, een periode van tien maanden op kantoor (145 km van zijn huis) gewerkt. In het voorwaardelijk ontbindingsverzoek acht de kantonrechter geen dringende reden aanwezig , maar ontbindt op grond van verstoorde verhoudingen, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer van NLG 75.000,-- bruto (C=0,25), omdat de kantonrechter de weigering door de werknemer van de overplaatsing/functiewijziging onredelijk oordeelt. Ook een 27-jarig dienstverband betekent niet dat de werkgever geen wijzigingen zou mogen initiëren. Het aanbod van de werkgever voor de functie van vertegenwoordiger werkend vanuit huis kwam tegemoet aan de bezwaren van de werknemer tegen de reisafstand, terwijl de reisafstand voor het werk op kantoor voor de werknemer niet te bezwaarlijk moest zijn nu hij voorheen ook al veelvuldig moest reizen.

Verder lezen
Terug naar overzicht