Kantonrechter Alkmaar 14-02-2001 (Van Vollenhoven), Prg. 2001, 5634


Aansprakelijkheid werkgever/werknemer. Auto.

Een chauffeur, tien dagen in dienst bij een koeriersbedrijf, laat tijdens het afgeven van pakketten de bestelbus die door de werkgever wordt gehuurd, met draaiende motor achter. De auto wordt gestolen en de werkgever betaalt de schade aan het verhuurbedrijf (NLG 38.916,--). De werkgever vordert dit bedrag van de werknemer omdat hij in strijd met de instructies de startonderbreker niet heeft gebruikt. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het bovenmatig druk zou zijn geweest, hij veel overuren maakte en extra veel tijd kwijt was door gebruik van de startonderbreker. Bovendien is niet aannemelijk dat de werkgever akkoord zou zijn gegaan met het niet gebruiken van de startonderbreker, aangezien de werkgever bewust alleen auto's met startonderbreker huurt. Ook is niet gebleken van een terzake bestaande bedrijfscultuur. De kantonrechter acht de werknemer op grond van opzet en bewuste roekeloosheid aansprakelijk voor de schade en veroordeelt de werknemer tot betaling van NLG 38.916,--. De buitengerechtelijke incassokosten (NLG 3.505,80) worden gematigd tot NLG 300,--. (Zie ook Prg. 2000, 5567, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2000, blz. 38 en Prg. 2001, 5614)

Verder lezen
Terug naar overzicht