Kantonrechter Alkmaar 16-05-2003 (Friedberg), Prg. 2003, 6088


Goed werkgeverschap. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling.

Een 57-jarige manager bij een lokale bibliotheek, 26 jaar in dienst bij de provinciale bibliotheekcentrale, op basis van een dienstverband voor 75%, salaris € 2.031,83 bruto per maand, verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van € 168.439,56 bruto. In reconventie verzoekt de werkgever eveneens ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding. De werkneemster heeft bij toeval een verslag onder ogen gekregen van een bijeenkomst van het bestuur van de lokale bibliotheek en de provinciale bibliotheekcentrale. De werkneemster, die niet bij deze bijeenkomst aanwezig was, ervaart het verslag, waarin staat dat zij zal worden afgerekend op concrete afspraken, als een aanval op haar persoon en haar functioneren. Nadat de werkgever te kennen heeft gegeven geen gesprek in aanwezigheid van de advocaat van de werkneemster te willen, meldt de werkneemster zich ziek. De werkneemster geeft aan dat de jarenlange slechte verstandhouding met de regiodirecteur oorzaak is van de problematiek en dat zij graag mee wil werken aan een oplossing van de problemen door middel van mediation. Zij gaat echter niet akkoord met de door de werkgever voorgestelde mediator. Als blijkt dat ook haar collega's niet meer met de werkneemster willen samenwerken, verzoekt de werkneemster ontbinding van de arbeidsovereenkomst met vergoeding. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever, gezien de onberispelijke staat van dienst van de werkneemster, buitengewoon onhandig heeft geopereerd door de werkneemster het verslag te sturen, waarin staat dat zij zal worden afgerekend, terwijl er nooit functioneringsgesprekken zijn geweest. Dat de werkgever niet op de hoogte was van de problematiek, komt voor rekening van de werkgever. Het feit dat er sprake is van detachering doet daar niet aan af. Het was werkneemsters goed recht om zich te laten vergezellen door een advocaat tijdens het voorgenomen gesprek. Anderzijds had van haar ten aanzien van de mediation meer flexibiliteit mogen worden verwacht. Dat de werkneemster uiteindelijk geen heil meer zag in mediation is begrijpelijk, gezien het feit dat haar collega's niet meer met haar wensten samen te werken. Gezien de verstoorde arbeidsrelatie dient de arbeidsovereenkomst te worden ontbonden en is een vergoeding van € 50.000,-- bruto redelijk, gezien de duur van de arbeidsovereenkomst, de leeftijd en het salaris van de werkneemster en haar perspectieven op de arbeidsmarkt.

Verder lezen
Terug naar overzicht