Kantonrechter Almelo 11-01-2002 (Van Eerden), Prg. 2002, 5831


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (veelvuldig ziekteverzuim).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 41-jarige werknemer (12 jaar in dienst, salaris € 2.172,71 bruto per maand inclusief vakantietoeslag) wegens veelvuldig ziekteverzuim. De werkgever stelt dat het hoge ziekteverzuim (13% in verhouding tot het gemiddelde van 4,65%) van de werknemer veroorzaakt wordt door ongevallen in de privé-tijd als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Het frequente verzuim legt een druk op de collega's aangezien er in ploegendienst gewerkt wordt. De RDA heeft de ontslagvergunning geweigerd omdat onvoldoende vaststaat dat het verzuim zich in de toekomst zal herhalen. De werkgever biedt een vergoeding aan van € 13.579,49 bruto. De werknemer ontkent dat zijn verzuim voornamelijk is te wijten aan omstandigheden in de privé-sfeer. Hij stelt dat hij lijdt aan een aantal concrete kwalen. De kantonrechter overweegt dat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat het verzuim voornamelijk het gevolg is van overmatig alcoholgebruik. Wel is aannemelijk dat het enkele keren breken van een middenvoetsbeentje het gevolg is van een gebrek aan de voeten van de werknemer. Ook is aannemelijk dat de werknemer een meer dan gemiddeld ziekteverzuim heeft dat bovendien niet is terug te voeren op de arbeidsomstandigheden maar op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Aangezien de werkgever de werknemer gewaarschuwd heeft voor de gevolgen van het verzuim, hij orthopedisch schoeisel ter beschikking heeft gesteld om verzuim te verminderen en gezien de omstandigheid dat het verzuim een extra druk legt op de collega's, acht de kantonrechter ontbinding gerechtvaardigd. Daarbij kent de kantonrechter een vergoeding toe, als door de werkgever aangeboden, aangezien de kans dat de werknemer elders passend werk zal vinden niet groot is en hij zijn werkzaamheden altijd goed heeft verricht.

Verder lezen
Terug naar overzicht