Kantonrechter Almelo 28-02-2003 (Van Eerden), JAR 2003, 110


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 110.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 57 jaar oud, twee jaar in dienst bij een advocatenkantoor als bewindvoerder op de afdeling schuldsanering, salaris € 2.428,74 bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld. Daartoe voert de werkgever aan dat de werknemer zich negatief opstelt binnen de organisatie en dat zijn functioneren onvoldoende is. De werknemer betwist de hem gemaakte verwijten en verzoekt om toepassing van een verhoogde correctiefactor. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst nu, gelet op de verstoorde verstandhouding, een vruchtbare samenwerking tussen partijen niet goed denkbaar meer is. Aan de werknemer komt bij de ontbinding een vergoeding toe, aangezien de werkgever bij indiensttreding reeds wist dat hij een werknemer met gebruiksaanwijzing binnenhaalde en de verwijten inzake disfunctioneren onvoldoende zijn onderbouwd. Bij de berekening van de vergoeding telt de kantonrechter de jaren boven de 50 niet dubbel. Toepassing van deze regel zou werkgevers demotiveren om relatief dure oudere personen in dienst te nemen. De kantonrechter kent vervolgens een vergoeding toe van € 5.246,07 bruto (C=1).

Verder lezen
Terug naar overzicht