Kantonrechter Almelo 30-09-1999, Prg. 1999, 5365 (Rammeloo)


Ontbinding gewichtige redenen (Voorwaardelijke). Ontslag op staande voet. Goed werkgeverschap (privacy).

Een 30-jarige boekhouder/verkoper, voor een jaar in dienst van een houthandel, salaris NLG 3.443,-- bruto per maand, wordt op staande voet ontslagen omdat hij zonder toestemming van de werkgever een internetaansluiting op zijn werkplek heeft aangelegd. De werknemer roept de nietigheid van het ontslag in en de werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever stelt dat de werknemer op grond van privé-omstandigheden oncollegiaal en klantonvriendelijk is. De werknemer betwist zijn disfunctioneren. Er zou nooit kritiek zijn geuit, noch een functioneringsgesprek zijn geweest. Bovendien zou het werk niet geleden hebben onder zijn privé-omstandigheden. Hoewel hij de internetaansluiting betreurt, acht hij dit geen reden voor ontslag op staande voet. Het internetten bracht nauwelijks kosten met zich mee en kostte relatief weinig tijd. De werknemer stelt dat de werkgever zijn privacy heeft geschonden door na het kraken van het wachtwoord zijn e-mail te bekijken. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, zij het niet op grond van dringende reden. Met name gezien de onkunde van de kantonrechter en de werkgever inzake informatietechnologie, kan het ongeoorloofd internetten niet als een dringende reden worden beschouwd. De kantonrechter is niet geïnteresseerd in de overgelegde adressen en bestanden noch in een bepaald soort afbeelding, omdat zij niet kan beoordelen of de werknemer die heeft opgeroepen. De kantonrechter acht de gronden voldoende voor ontbinding op grond van gewijzigde omstandigheden. Een vergoeding is hierbij niet op zijn plaats, daar de werkgever geen enkel verwijt treft. Aan mogelijke schending van de privacy ao3 gevolg van onderzoek naar misbruik van het internet, valt niet te ontkomen.

Verder lezen
Terug naar overzicht