Kantonrechter Alphen aan den Rijn 13-05-2003 (Hage), KG 2003, 141


Bepaalde tijd. Concurrentiebeding. Functiewijziging.

Een salesmanager van test- en meetapparatuur (zeven jaar in dienst) zegt zijn arbeidsovereenkomst op om een eigen bedrijf te beginnen. De werkgever laat de werknemer weten hem te houden aan het destijds overeengekomen concurrentiebeding. De werknemer vordert bij voorlopige voorziening schorsing van het concurrentiebeding respectievelijk beperking van het concurrentiebeding en subsidiair een voorschot op een maandelijkse vergoeding zolang het concurrentiebeding voortduurt. De werknemer stelt dat het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk had moeten worden overeengekomen toen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na één jaar werd omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bovendien is het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaan drukken omdat zijn functie ingrijpend is gewijzigd en is de reikwijdte als gevolg van een fusie toegenomen. De kantonrechter is het niet eens met de werknemer dat het concurrentiebeding opnieuw had moeten worden overeengekomen omdat er geen sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst maar van voortzetting van dezelfde overeenkomst voor onbepaalde tijd. De kantonrechter is het wel eens met de werknemer dat het concurrentiebeding aanzienlijk zwaarder is gaan drukken ten opzichte van de situatie aan het begin van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst de vordering toe en schorst het concurrentiebeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht