Kantonrechter Amersfoort 17-03-1999, JAR 1999, 81 (Arps)


Ontslag op staande voet (overtreding controlevoorschriften bij ziekte). Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 81.

Een arbeidsongeschikte buitenlandse werknemer, vijf jaar in dienst als chauffeur, wordt twee dagen na ziekmelding op staande voet ontslagen, wegens het niet in acht nemen van de controlevoorschriften. De werknemer was telefonisch niet bereikbaar ook niet via zijn mobiele telefoon en controle op het huisadres was tevergeefs, omdat de werknemer daar niet woonachtig bleek. De werknemer vordert bij voorlopige voorziening toelating tot zijn werkzaamheden en doorbetaling van loon. De werknemer stelt ziek te zijn geweest en daarvoor onderzocht te zijn in het ziekenhuis. Hij was niet aanwezig op het huisadres wegens beëindiging van de relatie met zijn vriendin, met wie hij samenwoonde. De kantonrechter overweegt dat behoorlijke aanpak van het ziekteverzuim alleen mogelijk is wanneer werknemers daadwerkelijk meewerken aan de uitvoering van ziekteverzuimvoorschriften. De werknemer die controle bewust onmogelijk maakt, kan rekenen op geëigende maatregelen, waaronder ontslag. In dit geval is onvoldoende aannemelijk dat de werknemer zich met opzet aan de controlevoorschriften heeft onttrokken. Door de ontslagbrief te verzenden naar een eerder woonadres van de werknemer heeft de werkgever te kennen gegeven op de hoogte te zijn geweest van zijn verblijfadres. Door de werknemer meteen na het tevergeefse controleonderzoek op staande voet te ontslaan en niet eerst te onderzoeken waarom de werknemer niet aanwezig was, is de werkgever te hard van stapel gelopen. In de bodemprocedure zal het ontslag dan ook waarschijnlijk nietig worden geoordeeld. De kantonrechter veroordeelt de werkgever de werknemer toe te laten tot zijn werkzaamheden en doorbetaling van loon.

Verder lezen
Terug naar overzicht