Kantonrechter Amsterdam 0-10-1999, JAR 1999, 238 (Scholten)


Ontbinding (Voorwaardelijke) gewichtige redenen. Ziekte (onvolledig reïntegratieplan).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 238.

Een 30-jarige schoonmaker, in dienst voor de duur van een schoonmaakproject, wordt arbeidsongeschikt ten gevolge van een ongeval. Zijn arbeidsovereenkomst wordt vervolgens opgezegd, omdat het project wordt overgenomen door een ander schoonmaakbedrijf. De werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, stellende dat de arbeidsplaats is vervallen en er geen andere passende functie voorhanden is. De werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is omdat de werkgever geen en later een onvolledig reïntegratieplan heeft overgelegd. De kantonrechter stelt vast dat het overgelegde reïntegratieplan niet voldoet aan de eisen als in het Besluit Minimumeisen omschreven, omdat de Bijlage 5 ontbreekt. Deze bijlage, die ingaat op de visie van de werknemer op zijn reïntegratiemogelijkheden, mag gezien het doel van het reïntegratieplan (de rechter te informeren over het standpunt van beide partijen) niet ontbreken. Dat hier sprake is van een voorwaardelijk verzoek, maakt dit niet anders nu de wetgever hiervoor geen uitzondering heeft gemaakt. De kantonrechter verklaart de werkgever niet-ontvankelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht