Kantonrechter Amsterdam 03-05-2002 (Fruytier), JAR 2002, 123


Ontslag op staande voet (ontduiken van cameratoezicht).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 123.

De werkgever heeft de werknemer, drie jaar in dienst als kassier op de geldtelcentrale van een bank, op staande voet ontslagen nadat een sealbag met NLG 70.000,-- verdwenen bleek te zijn. Uit de gemaakte videobeelden is te zien dat de werknemer zijn werkplek en de handelingen die hij verrichtte ten aanzien van de sealbag aan het zicht van de camera heeft onttrokken. De werknemer betwist dat het ontslag geldig is en vordert doorbetaling van loon. De kantonrechter acht het ontslag terecht gegeven alleen al op de grond dat de werknemer zijn werkplek aan het zicht van de camera heeft onttrokken nadat hij daar de sealbag had neergelegd die hij even eerder in ontvangst had genomen. Dit is een onvergeeflijke handeling. Een geldtelcentrale is binnen een bank een kwetsbare plek. Er gaan daar grote hoeveelheden baar geld door de handen van de medewerkers en, zoals de ervaring leert, daar waar met contant geld wordt gewerkt is de controle op fraude moeilijker dan wanneer het om giraal geld gaat. Dat vergt van een instelling als een bank waar het om grote bedragen gaat dat de behandeling van baar geld rigoureus wordt beveiligd. Aan de medewerkers moeten hoge eisen worden gesteld waaronder dat zij zich stipt aan de veiligheidsmaatregelen houden. Bij camerabeveiliging is zo'n eis dat zij hun handelingen niet aan het toezicht van de camera onttrekken. De werknemer heeft geen enkele verklaring kunnen geven waarom hij deze veiligheidsmaatregel heeft overtreden. Dit kan niet anders dan als een bewuste schending van het vertrouwen worden uitgelegd dat een bank op een zo kwetsbare plek in haar medewerkers moet kunnen stellen en daarop kan terecht ontslag op staande voet volgen.

Verder lezen
Terug naar overzicht