Kantonrechter Amsterdam 03-06-2003 (Scholten), KG 2003, 179, Prg. 2003, 6080


Auto. Loon. Ontslag op staande voet.

Een rayonvertegenwoordiger (bijna 18 jaar in dienst, salaris € 4.168,22 bruto per maand) wordt op staande voet ontslagen omdat hij gedurende twee jaar met zijn tankpas benzine heeft getankt naast de diesel die hij tankte ten behoeve van zijn lease-auto. De werknemer roept de nietigheid in en vordert doorbetaling van loon vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente respectievelijk tewerkstelling. De werknemer stelt dat zijn vrouw abusievelijk zijn tankpas heeft gebruikt, in de veronderstelling dat ook zij daarvan gebruik mocht maken en dat hij daarvan niet op de hoogte was. De kantonrechter twijfelt aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van de werknemer en zijn echtgenote. Bovendien heeft de werknemer geen logische verklaring gegeven voor het feit dat hij de kilometerstanden bij het tanken niet bijhoudt. Desalniettemin dient bij de afweging of het ontslag op staande voet terecht is gegeven, ook te worden gelet op alle omstandigheden van het geval, zoals de lengte van het dienstverband en de staat van dienst van de werknemer. Gezien de duur van het dienstverband, waarin de werknemer goed heeft gefunctioneerd, is het niet onwaarschijnlijk dat de kantonrechter in een bodemprocedure het ontslag op staande voet een te zware maatregel vindt. De kantonrechter wijst daarom de loonvordering toe. De vordering tewerkstelling wordt, gelet op het door de werkgever ingediende ontbindingsverzoek en gezien het geschonden vertrouwen, afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht