Kantonrechter Amsterdam 04-05-1999, Prg. 1999, 5185 (van Andel)


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Schadeloosstelling.

Een 43-jarige arbeidsongeschikte geluidstechnicus (25 jaar in dienst, met 9 jaar geleden een onderbreking van een half jaar waarin de werknemer voor zichzelf was begonnen, salaris NLG 4.250,-- bruto per maand) verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden. De werknemer zou arbeidsongeschikt zijn geworden omdat zijn werkgever hem volkomen onverwachts wilde ontslaan, vervolgens de ontslagaanvraag heeft ingetrokken evenals het aanbod van een andere functie. De werknemer maakt aanspraak op een vergoeding van NLG 175.568,--. De werkgever stelt dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is terug te voeren op zijn moeilijke karakter. De kantonrechter kan de omstandigheden met betrekking tot het verwijt van de werknemer omtrent het kwetsend en misleidend gedrag van de werkgever niet vaststellen, nu de werkgever deze ontkent en de omstandigheden dateren uit 1994. De werkgever is echter door het ontslag in het vooruitzicht te stellen, dit weer in te trekken onder aanbieding van een andere functie en daar later weer op terug te komen, niet al te fijnzinnig met de belangen van de werknemer omgesprongen. Aan het oordeel van de psychiater, bij wie de werknemer onder behandeling is, kent de kantonrechter geen gewicht toe, gezien de eenzijdigheid van dat oordeel. Van extreme werkomstandigheden is onvoldoende gebleken, ondanks dat de werknemer stelt uit medisch oogpunt niet meer te kunnen functioneren. De kantonrechter respecteert die opvatting en wijst het verzoek toe echter zonder vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht