Kantonrechter Amsterdam 04-07-2000 (Dantuma), JAR 2000, 183


Wijziging arbeidsvoorwaarden. Provisieregeling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 183.

Een verzekeringsmaatschappij stelt van jaar tot jaar de provisieregeling vast. Nadat het provisievervalbeding (verrekening van voorschot provisie in geval van royement van afgesloten hypotheken binnen een zekere tijd) is verruimd (verlengd) vordert een groep hypotheekadviseurs bij wege van voorlopige voorziening handhaving van de oude regeling. De kantonrechter wijst de vordering af omdat vooralsnog een zwaarwichtige reden (art. 7:613 BW) voor de werkgever wordt aangenomen, nu de wijziging van de provisieregeling geschiedde op grond van een dwingend advies van het Verbond van Verzekeraars, dat branchebreed is gevolgd. De klachten van de werknemers over de werking van het call center worden door de kantonrechter verworpen, nu het call center een additionele functie heeft en de eigen taak van de hypotheekadviseurs om zelf afspraken te genereren onverlet laat. Wel merkt de kantonrechter op dat van de werkgever mag worden verlangd dat zij op afzienbare termijn middels normeringen de werknemers meer duidelijkheid verschaft omtrent de concrete resultaten die zij van het call center als instrument tot productieverbetering kunnen verwachten.

Verder lezen
Terug naar overzicht