Kantonrechter Amsterdam 04-09-2002 (Brouwer), JAR 2002, 230


Bepaalde tijd. Buitenlandse werknemer. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 230.

De werkneemster, 47 jaar oud, is op 1 augustus 2000 voor de duur van drie jaar bij de werkgever in dienst getreden als Global Loan Coördinator tegen een salaris van € 2.953,92 bruto per maand, exclusief dertiende maand, vakantietoeslag en huisvestingsbijlage. De werkneemster, die de Hongaarse nationaliteit heeft, was voorafgaand aan het dienstverband bij de werkgever bij een zusterbank in Hongarije in dienst. De werkgever verzoekt thans ontbinding omdat de functie van de werkneemster is komen te vervallen. Daarbij heeft ook het disfunctioneren van de werkneemster een rol gespeeld. De werkneemster verricht feitelijk al een jaar geen werkzaamheden meer. De werkneemster stelt dat zij naar Amsterdam heeft moeten verhuizen en de scholing en huisvesting van haar kinderen heeft moeten regelen. Haar verblijfsvergunning is gekoppeld aan haar werkvergunning. Zij verzet zich tegen tussentijdse ontbinding. De kantonrechter is van mening dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen, nu de functie van de werkneemster is komen te vervallen en zij al een jaar geen werkzaamheden meer verricht. Daarbij komt, gezien alle omstandigheden, aan de werkneemster een vergoeding toe. Bij de bepaling daarvan dient ook rekening te worden gehouden met de diensttijd van de werkneemster bij de bank in Hongarije. Een vergoeding van vijf maandsalarissen is daarom passend. Gelet op de bijzondere positie van de werkneemster zal deze vergoeding niet op de gebruikelijke wijze worden toegekend, maar in de vorm van een voortduren van de arbeidsovereenkomst voor de duur van vijf maanden. Het feit dat de werkneemster al een jaar niet meer heeft gewerkt, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit wordt gezien als het gevolg van de zorgplicht van de werkgever tegenover deze werkneemster in haar uitzonderlijke situatie, voor het ontstaan waarvan de werkgever (mede) verantwoordelijk is.

Verder lezen
Terug naar overzicht