Kantonrechter Amsterdam 05-04-2001 (Tan), JAR 2001, 100


Ontbinding gewichtige redenen ("up or out"). Schadeloosstelling (C=3).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 100.

Een werknemer (38 jaar, vier jaar in dienst, salaris NLG 6. 875,-- bruto per maand) is bij de werkgever in dienst als Senior Consultant. Vanaf maart 2000 is de werknemer, niet meer ingezet voor trajecten en is hem het volgen van een "spiegeltraject" aangeboden met als doel het in kaart brengen van de persoonskenmerken, capaciteiten, vaardigheden en loopbaan- oriëntatie van de werknemer. Op 29 augustus 2000 is een rapportage opgesteld over de uitkomsten van het traject. Op 30 augustus 2000 heeft de werknemer een gesprek gehad met de managing director van de werkgever. Volgens de werkgever zou daarin overeengekomen zijn dat het dienstverband zou worden beëindigd. De werknemer betwist dit. De werkgever verzoekt ontbinding omdat de werknemer zijn afspraak over beëindiging niet zou nakomen en wegens onvoldoende functioneren. De kantonrechter stelt vast dat de werkgever geen schriftelijke beoordelingen heeft overgelegd die met de werknemer zijn besproken en waaruit blijkt wat er niet goed zou zijn aan zijn functioneren. Gebleken is dat de werkgever eigenlijk vindt dat de werknemer niet in staat is om door te groeien naar een leidinggevende functie. Deze visie wordt echter niet ondersteund door het rapport over het spiegeltraject. Evenmin blijkt dat, zoals de werkgever stelt, het traject was gericht op het vinden van werk elders noch dat de werknemer zich aan het traject onttrokken zou hebben. Het is dan ook niet aannemelijk dat de werknemer een dag na het ontvangst van het rapport ingestemd zou hebben met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Voor ontbinding op de door de werkgever aangevoerde gronden is gezien voorgaande geen reden. Niettemin zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, nu de werkgever de werknemer onder geen beding meer aan het werk wil hebben. Gezien de omstandigheden dient de werkgever daarbij aan de werknemer een vergoeding te betalen berekend met toepassing van een correctiefactor 3 (NLG 96.525,-- bruto)

Verder lezen
Terug naar overzicht