Kantonrechter Amsterdam 06-01-2003 (Karskens), JAR 2003, 22


Concurrentie. Ontbinding gewichtige redenen. Ontslagbescherming OR-lid. Schade loosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 22.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 37 jaar oud, 13 jaar in dienst, salaris € 3.211,09 per maand exclusief vakantietoeslag en dertiende maand. De werknemer heeft van medio 2001 tot 15 juli 2002 deel uitgemaakt van de OR van de werkgever. De werkgever voert aan dat de werknemer zijn geheimhoudingsplicht als lid van de OR heeft geschonden doordat hij vertrouwelijke informatie buiten de OR bekend heeft gemaakt. Ook zou hij de integriteit van de directeur aan de orde hebben gesteld, op persoonlijke titel overleg hebben gevoerd met oud-collega's over het al dan niet bestaan van een werkgarantie en stemming hebben gemaakt tegen een medewerkster. De werknemer betwist de hem gemaakte verwijten. De kantonrechter stelt vast dat de vraag of de werknemer de bescherming van een (oud)-lid van de OR geniet niet aan de orde komt omdat de werknemer zelf heeft meegedeeld dat de verhoudingen door de (wat hij ziet als doelbewuste) actie van de werkgever om hem te beschadigen, zozeer zijn verstoord dat er voor hem binnen de organisatie geen toekomst meer is. Het verwijt dat de werknemer vertrouwelijke informatie heeft gelekt, is naar het oordeel van de kantonrechter niet komen vast te staan en evenmin ook maar aannemelijk geworden. Dat de werknemer over de inhoud en bedoeling van intenties over een werkgelegenheidsgarantie contact heeft opgenomen met de transitiemanager die de overgang van activiteiten naar de werkgever heeft begeleid, kan hem niet worden verweten. De overige gemaakte verwijten kunnen het ontbindingsverzoek niet dragen. Een mogelijk gebrek aan hoffelijkheid jegens een medewerkster is geen grond voor ontbinding. De mislukking van de samenwerking tussen partijen is, gelet op dit alles, in overwegende mate aan de werkgever te wijten. Daarom komt aan de werknemer een vergoeding toe, waarbij de correctiefactor op 1,5 wordt gesteld (€ 73.000,--).

Verder lezen
Terug naar overzicht