Kantonrechter Amsterdam 06-12-2000 (Scholten), JAR 2001, 42


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Goed werkgeverschap. Schade- loosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 42.

Een werknemer (46 jaar) is sinds 1979 in dienst bij zijn werkgever (salaris NLG 10.435,75 bruto per maand). Door een reorganisatie komt zijn functie te vervallen. Hem wordt gevraagd voorkeur aan te geven voor functies die maximaal twee schalen afwijken van zijn huidige schaal. Hij heeft belangstelling voor de functie van Manager HRM, en vraagt om extra opleidingsmogelijkheden. Deze worden hem geweigerd. Wel wordt de werknemer een functie aangeboden die een schaal lager ligt en die hij in het geheel niet ambieert, maar onder protest aanvaardt waarna hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen vraagt. De werknemer verwijt de werkgever slecht werkgeverschap, omdat deze hem bovengenoemde zaken heeft geweigerd als gevolg waarvan een aanzienlijke pensioenbreuk ontstaat en tevens problemen met zijn werkgevergebonden hypotheek. De werkgever betwist dat er gewichtige redenen zijn en verwijt de werknemer slecht werknemerschap aangezien de hem aangeboden functie niet zodanig is dat aanvaarding redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden. Hoewel aan de werknemer ook wel slecht werknemerschap te verwijten is, is er om - onder andere - bovengenoemde redenen sprake van slecht werkgeverschap zijdens de werkgever. Deze heeft - algemeen gesproken - onvoldoende inzicht verschaft in de redenen waarom een dergelijk zo passend mogelijke functie in beginsel al twee schalen zou mogen afwijken, zonder enig daaraan gekoppeld ontwikkelingsperspectief, ook niet na verzoek van de werknemer daartoe. Om onder andere deze redenen kent de kantonrechter aan de werknemer een vergoeding toe bij de ontbinding (NLG 285.500,-- bruto)

Verder lezen
Terug naar overzicht