Kantonrechter Amsterdam 07-01-2003 (De Jong Schouwenburg), Prg. 2003, 6007, JAR 2003, 45


Bedrijfsongeval. Loon. Onkostenvergoeding.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 45.

De werknemer is op 26 februari 2001 bij de werkgever in dienst getreden voor bepaalde tijd als leerling torenkraanmachinist. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werkgever de kosten van een door de werknemer te volgen opleiding betaalt, maar dat de werknemer de kosten tot een bedrag van NLG 15.000,-- moet terugbetalen naar een met de tijd afnemende schaal, als hij binnen vijf jaar na het behalen van het deskundigheidsbewijs de arbeidsovereenkomst opzegt of in deze periode verwijtbaar wordt ontslagen. De werknemer heeft een cursus gevolgd die ruim NLG 15.000,-- heeft gekost. Op 21 november 2001 is de werknemer als chauffeur van een kraanwagen bij een ongeval betrokken geraakt waarbij de kraanwagen is omgeslagen en ernstige schade heeft opgelopen. De werkgever heeft de werknemer daarna tot het einde van de arbeidsovereenkomst niet meer tewerkgesteld en heeft het loon slechts gedeeltelijk betaald. De werkgever heeft daartoe aangevoerd dat de werknemer door opzet of bewuste roekeloosheid het ongeval heeft veroorzaakt en dat hij, in de geest van het bepaalde in de arbeidsovereenkomst, de opleidingskosten moet terugbetalen. De werknemer vordert betaling van het achterstallige loon en vakantietoeslag. De kantonrechter stelt vast dat de werkgever gehouden was om de werknemer ook na het ongeval tewerk te stellen, desnoods in een passende functie. In elk geval liep de loondoorbetalingsverplichting door. De kantonrechter acht niet aangetoond dat het ongeval met de kraanwagen aan bewuste roekeloosheid van de werknemer is te wijten. Het feit dat de werknemer met een onredelijk hoge snelheid de bocht zou zijn binnengereden, vormt onvoldoende aanwijzing dat opzettelijk of bewust roekeloos is gehandeld. De werkgever kan voorts geen aanspraak maken op terugbetaling van de studiekosten, nu de werknemer niet zelf ontslag heeft genomen en hij evenmin door de werkgever is ontslagen.

Verder lezen
Terug naar overzicht