Kantonrechter Amsterdam 08-02-2001 (Van Andel), Prg. 2001, 5729


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 40-jarige projectmanager, acht maanden in dienst, salaris NLG 7.008,-- bruto per maand, op grond van disfunctioneren. De werkgever biedt een vergoeding van NLG 15.139,-- bruto aan. Hoewel de werknemer zijn disfunctioneren betwist, legt hij zich neer bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarbij hij een vergoeding van NLG 90.823,68 bruto redelijk acht. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer niet geschikt is voor de functie en dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Niet gebleken is dat de werknemer een verwijt treft of dat zijn ongeschiktheid voor de functie geheel voor zijn rekening dient te komen. De kantonrechter acht een geringe vergoeding redelijk. Zonder uit te gaan van de kantonrechtersformule die de kantonrechter niet toegesneden acht op een situatie als deze, maar rekening houdend met het feit dat de werknemer geacht moet worden binnen circa zeven maanden een nieuwe baan te vinden, stelt de kantonrechter de vergoeding vast op 7 x 30% x NLG 7.568,64 = NLG 15.894,14 bruto

Verder lezen
Terug naar overzicht