Kantonrechter Amsterdam 13-07-2000 (Dantuma), JAR 2000, 210


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (reïntegratieplan zonder bijlage 5).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 210.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 26-jarige arbeidsongeschikte werknemer (bijna twee jaar in dienst, salaris NLG 3.510,-- bruto per maand) wegens werkverzuim respectievelijk het zich niet houden aan de ziekmeldingsvoorschriften. Bovendien zou de werknemer een eigen computerbedrijf hebben opgezet onder toe-eigening van goederen van de werkgever. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever ontvankelijk is, gezien het overgelegde reïntegratieplan (ondanks het ontbreken van bijlage 5 vanwege het uitblijven van enige reactie van de werknemer). Aangezien de werknemer verstek laat gaan, houdt de kantonrechter de aangevoerde redenen voor juist en concludeert dat de werknemer de werkgever een dringende reden voor ontslag heeft gegeven. Een vergoeding is dus niet aan de orde. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang en veroordeelt de werknemer in de kosten.

Verder lezen
Terug naar overzicht