Kantonrechter Amsterdam 14-06-2002 (Groenendaal), JAR 2002, 211


Bedrijfsongeval.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 211.

De werknemer, piloot, is tijdens de wachttijd tussen een heen- en terugvlucht naar Abidjan, Ivoorkust, bij een verkeersongeluk betrokken geraakt, waarbij hij een hooggeplaatste dwarslaesie heeft opgelopen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij zijn schade slechts in beperkte mate kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval in Ivoorkust. De werknemer spreekt daarom de KLM aan. Hij stelt daartoe dat de wachttijd als werktijd moet worden aangemerkt en dat de KLM is tekortgeschoten in haar zorgplicht voor zijn arbeidsomstandigheden. Subsidiair stelt hij dat de KLM hem behoorlijk had moeten verzekeren dan wel hem erop had moeten wijzen dat hij dit zelf moest doen. Naar het oordeel van de kantonrechter kan de wachttijd in Abidjan niet als werktijd worden aangemerkt. Weliswaar moet de werknemer bereikbaar zijn en ontvangt hij een vergoeding voor het verblijf ter plaatse en daggeld, maar dat neemt niet weg dat de wachttijd er nu juist voor is bedoeld om niet te werken en om uit te rusten voor de volgende vlucht. De werknemer is, afgezien van de vereiste bereikbaarheid, vrij om zijn tijd te besteden zoals hij wil. De taxirit die de werknemer in onderhavig geval heeft gemaakt was ook een zuivere privé-gebeurtenis. KLM stond hier geheel buiten en kon ook geen invloed uitoefenen op de manier waarop de werknemer van de taxi gebruik maakte. Het maken van de taxirit kan daarom niet gezien worden als een gebeurtenis waarop art. 7:658 BW betrekking heeft. Omdat het artikel niet van toepassing is, bestaat er ook geen verplichting tot het sluiten van een ongevallenverzekering. Wel kan van KLM als een goed werkgever worden verwacht dat zij haar personeel informeert over risico's in de plaatsen waar het naar toe vliegt, voor zover nodig. Gebleken is dat KLM in diverse documenten heeft aangegeven dat werknemers zelf een verzekering kunnen afsluiten. De werknemer kon daarom weten dat de KLM geen verzekering voor hem had afgesloten. De KLM is derhalve ook niet tekortgeschoten in haar verplichtingen als een goed werkgever. De vordering van de werknemer moet worden afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht