Kantonrechter Amsterdam 16-03-2001 (Groenendaal), Prg. 2001, 5717


Gezagsverhouding.

Een Rotterdamse hockeyclub gaat een samenwerkingsverband aan met een Cubaanse hockeyspeelster. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst is haar woonruimte ter beschikking gesteld en zijn de kosten van een cursus Nederlands respectievelijk de ziektekostenverzekering vergoed. Als de hockeyspeelster haar lidmaatschap opzegt op grond van een verstoorde verhouding, vordert de hockeyclub NLG 10.000,-- wegens onverschuldigde betaling. De hockeyspeelster stelt dat er sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst omdat zij trainingen heeft gegeven waarvoor nooit de overeengekomen vergoeding van NLG 487,50 per maand is betaald, zodat zij nog recht heeft op loonbetalingen. De kantonrechter is van oordeel dat uit de brief waarin de samenwerking is vastgelegd, niet geconcludeerd kan worden dat de hockeyspeelster verplicht zou zijn enig bedrag terug te betalen. Ook kan niet geconcludeerd worden dat zij recht heeft op loon omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De trainingen werden gegeven op grond van het lidmaatschap van de hockeyclub en er was geen gezagsverhouding noch loonafspraak. De kantonrechter wijst de vorderingen over en weer af

Verder lezen
Terug naar overzicht