Kantonrechter Amsterdam 16-08-2002 (Von Meyenfeldt), JAR 2002, 228


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (B inclusief bonus).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 228.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 38 jaar oud, ruim twee jaar in dienst, laatstelijk als account manager institutional sales tegen een jaarsalaris van € 110.041,70 bruto. De werknemer ontving daarnaast in 2000 een cashbonus van € 68.067,--. Vanaf 16 januari 2002 is de werknemer op non-actief gesteld. De werkgever stelt dat de arbeidsplaats van de werknemer als gevolg van een financieel noodzakelijke herstructurering is komen te vervallen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Daarbij overweegt hij dat hetgeen eerder is overwogen in ontbindingsbeschikkingen tussen de werkgever en andere werknemers (zie Kantonrechter Amsterdam 12-04-2002, JAR 2002, 139) ook in deze zaak recht overeind staat, te weten dat de werkgever bij de besluitvorming onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de werknemers door niet met hen te overleggen en hen min of meer te overvallen met de mededeling dat de bank ging sluiten. Ook in onderhavige zaak is er daarom naar het oordeel van de rechter grond om de volledige bonus over het jaar 2000 voor de ontbindingsvergoeding als salarisbestanddeel aan te merken. Daarbij is ook van belang dat steeds een bonus aan alle werknemers werd toegekend, dat dit in de bankwereld niet ongewoon is, dat de werkgever over 2001 geen bonus heeft toegekend terwijl hij wel winst heeft gemaakt, dat niets over de bonustoekenning is geregeld en dat er geen vast patroon van bonusbetaling bestond. In dit licht bezien is er geen reden om het meewegen van de bonus voor de ontbindingsvergoeding nog op te trekken met de bonus die de werknemer nog extra heeft gekregen in de vorm van aandelen overeenkomstig een shareplan. Door de abrupte beëindiging van zijn werk in januari 2002 is de werknemer geschaad. Anderzijds kunnen op iemand met zijn salaris niet zonder meer de gebruikelijke uitgangspunten voor een toe te kennen vergoeding worden toegepast. Daarom wordt, omdat de bonus ook wordt meegeteld en omdat de arbeidsovereenkomst van zijn collega's per 1 juli is geëindigd en die van hem per 1 september, de vergoeding verminderd met één maandsalaris. Aldus resteert een bedrag van € 280.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht