Kantonrechter Amsterdam 17-04-2001 (Fruytier), JAR 2001, 84


Ontslag op staande voet. Goed werknemerschap. Schorsing.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 84.

De werkgever heeft de werkneemster op staande voet ontslagen omdat de werkneemster door haar getekende blanco cheques in een kast had laten liggen met welke cheques op enig moment bedragen van om en nabij NLG 1.000.000,-- zijn afgeschreven. De werkneemster acht het ontslag niet terecht. Zij stelt dat zij overbelast was omdat zij de taken van de financieel manager moest waarnemen, terwijl zij enkel assistent financieel manager was, en dat bovendien het betalingsverkeer bij de werkgever niet goed geregeld was. Zij vordert doorbetaling van loon en tewerkstelling. De kantonrechter overweegt dat de werkneemster ernstige fouten heeft gemaakt door de getekende blanco cheques niet op te bergen op een wijze dat niet iedereen erbij kon. Het moge zo zijn dat het betalingsverkeer bij de werkgever slecht geregeld was, maar gelet op de verantwoordelijke functie die de werkneemster vervulde, had het in dat geval op haar weg gelegen om de directie daarover aan te spreken en voorstellen ter verbetering te doen. Aan de andere kant staat evenwel vast dat de werkneemster onder zware druk stond en zich met al haar krachten voor de werkgever heeft ingezet. Bovendien is er bij de werkneemster geen sprake geweest van kwaadwillendheid of onverschilligheid. Gelet hierop is de kantonrechter voorshands van mening dat het ontslag op staande voet geen stand zal houden. De loonvordering is daarom toewijsbaar. De vordering tot tewerkstelling evenwel niet, gelet op de vertrouwenspositie die de werkneemster binnen het bedrijf van de werkgever bekleedde. Op dit punt zal eerst een oordeel afgewacht moeten worden in de inmiddels door de werkgever opgestarte ontbindingsprocedure

Verder lezen
Terug naar overzicht