Kantonrechter Amsterdam 17-08-2000 (Albers), JAR 2000, 211


Ontbinding gewichtige redenen. Uitzendarbeid.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 211.

Een 37-jarige werknemer werkt sinds mei 1995 voor een uitzendbureau als heftruckchauffeur (salaris NLG 3.929,73 bruto per maand). Als de opdrachtgever stelt geen gebruik meer te willen maken van de werknemer en detachering tegen het overeengekomen loon bij andere opdrachtgevers uitgesloten lijkt, verzoekt het uitzendbureau ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt vast dat de overgelegde producties, ter onderbouwing van de stelling dat opdrachtgevers niet bereid zijn de werknemer werkzaamheden te laten verrichten als hij bij het uitzendbureau NLG 3.929,73 bruto verdient, zeer tegenstrijdig zijn. Bovendien blijkt niet van diverse pogingen van het uitzendbureau om de werknemer te detacheren. Juist ingeval er als gevolg van de Flexwet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan, dient de werkgever zich extra in te spannen om de werknemer te laten werken teneinde de bescherming die de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd biedt niet illusoir te maken. De kantonrechter wijst het verzoek dan ook af.

Verder lezen
Terug naar overzicht