Kantonrechter Amsterdam 19-12-2000 (Van der Hoek), Prg. 2001, 5752


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Functiewijziging (geen passende functie). Schadeloosstelling.

(Zie voorgeschiedenis kantonrechter Leiden 11-10-2000, Prg. 2001, 5751). Nadat de kantonrechter Leiden een vergoeding van NLG 59.940,-- heeft toegekend, trekt de werkgever het ontbindingsverzoek in. De werknemer wijst een aangeboden nieuwe functie als elektromonteur in het bedrijf van de vader van werkgever direct en ongemotiveerd af en verzoekt op zijn beurt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding (eerst van NLG 59.940,-- bruto en later van NLG 166.806,-- bruto). De kantonrechter is evenals de kantonrechter Leiden van oordeel dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Hij overweegt met betrekking tot de vergoeding dat het een werkgever vrijstaat zijn bedrijf naar eigen inzicht in te richten en dat in dit geval de aanstelling van een bedrijfsleider noodzakelijk was. De werkgever heeft de werknemer echter niet goed voorbereid op de veranderingen. Hoewel de oorsprong van het conflict in overwegende mate bij de werkgever ligt, heeft de werknemer niet geprobeerd dit binnen proporties te houden. Door de nieuw aangeboden functie direct af te wijzen, heeft de werknemer miskend dat ook hij de plicht heeft naar een oplossing van het conflict te zoeken. De verwijtbare handelingen van beide partijen lenen zich echter niet tot het vaststellen van een correctiefactor C in decimalen. Met betrekking tot de duur van het dienstverband (acht jaar bij de vader van de werkgever en vier jaar bij de werkgever) overweegt de kantonrechter dat de werkgever de werknemer heeft verzocht bij hem in dienst te treden juist omdat de werknemer naar tevredenheid bij zijn vader had gefunctioneerd. Niet gebleken is dat de werknemer destijds op het verlies van zijn anciënniteit is gewezen, zodat het dienstverband op 12 jaar moet worden vastgesteld. Gezien zijn jonge leeftijd (33 jaar), zijn kansen op de arbeidsmarkt, zijn vakmanschap en duur van het dienstverband acht de kantonrechter een vergoeding van NLG 40.000,-- bruto redelijk

Verder lezen
Terug naar overzicht