Kantonrechter Amsterdam 20-09-2001 (Strengers), Prg. 2002, 5821


Arbeidstijd. Deeltijdarbeid. Wijziging arbeidsvoorwaarden (Wet Aanpassing Arbeidsduur).

Een aantal parttime werkneemsters bij de KLM verzoekt om aanpassing van de arbeidsduur (van 60% of 50% naar 50% of 40% deeltijd). De KLM wijst de verzoeken af op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen, onder meer omdat de minimale opkomst van drie keer per week noodzakelijk is om de routine te behouden. De werkneemsters betwisten het zwaarwegende belang en vorderen aanpassing van de arbeidsduur. Het argument van een minimale opkomst van drie keer per week vanwege de routine achten de werkneemsters oneigenlijk omdat zij allen een lange staat van dienst hebben. De kantonrechter is het met de werkgever eens dat het niet gaat om de verkorting van de arbeidsduur maar om de spreiding van de uren, die erop neerkomt dat de werkneemsters nog maar twee keer per week werken. Op grond van art. 2 lid 6 WAA stelt de werkgever de spreiding vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij de werkgever een zodanig belang heeft dat de wensen van de werknemer daarvoor op grond van redelijkheid en billijkheid moeten wijken. De KLM heeft, gezien zijn verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, met name voor de efficiency en de effectiviteit, voldoende aannemelijk gemaakt dat aan het beleid van minimaal drie diensten per week moet worden vastgehouden. De wensen van de werkneemsters met betrekking tot de spreiding van de uren dienen dan ook te wijken voor het belang van de werkgever. De kantonrechter wijst de vorderingen af.

Verder lezen
Terug naar overzicht