Kantonrechter Amsterdam 25-02-2000 (Groenendaal), JAR 2000, 155


Sollicitatie. Bepaalde tijd. Zwangerschap (verzwijging).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 155.

Een uitzendsecretaresse treedt in dienst op een contract voor bepaalde tijd van zes maanden. Een week later meldt zij dat zij zwanger is. De werkgever laat haar daarop niet meer toe tot haar werk en roept vernietiging in van de arbeidsovereenkomst wegens dwaling. In de loonvorderingsprocedure draagt de kantonrechter de werkgever op te bewijzen dat zij aan de werkneemster kenbaar heeft gemaakt dat zij de overeenkomst slechts wilde aangaan met het oog op de beschikbaarheid gedurende de betreffende (zomer)periode en dat de werkneemster dat had kunnen begrijpen, zodat zij had dienen te melden dat ze zwanger was en dus niet volledig beschikbaar. Door getuigenverklaringen komt vast te staan dat werkneemster bewust de zwangerschap had verzwegen omdat zij die bij twee eerdere sollicitaties wel had vermeld en toen niet was aangenomen. De kantonrechter acht het beroep op dwaling dientengevolge terecht en wijst de vordering van werkneemster af, behoudens de aanspraak over de periode waarin zij feitelijk gewerkt heeft.

Verder lezen
Terug naar overzicht