Kantonrechter Amsterdam 31-01-2003 (Von Meijenfeldt), JAR 2003, 46


Habe nichts exceptie. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Passende arbeid. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 46.

De werknemer, 57 jaar oud, is sinds 16 januari 1989 bij de werkgever, een ingenieursbureau, in dienst als eerste tekenaar, tegen een salaris van € 2.290,-- per maand exclusief vakantietoeslag. Medio 1999 is komen vast te staan dat de werknemer de overgang van handmatig tekenen naar tekenen met het CAD-systeem niet heeft kunnen maken. Vanaf die tijd heeft de werknemer deels eenvoudiger werkzaamheden verricht tegen een lager salaris. De werkgever heeft in 2002 de CWI verzocht om toestemming voor ontslag omdat de werknemer de overstap naar het CAD-tekenen niet heeft kunnen maken en om bedrijfseconomische redenen. De werknemer heeft tijdens de CWI-procedure ontbinding met toekenning van een vergoeding verzocht. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, niet op grond van de door de werknemer maar op grond van de door de werkgever aangevoerde omstandigheden, te weten dat er niet of nauwelijks nog perspectief is voor tekenaars bij zijn onderneming en dat ook de omvang van de andere door de werknemer verrichte werkzaamheden is afgenomen. De kantonrechter overweegt dat, nu de aanleiding voor het verzoek de inkrimping van personeel is, in beginsel een vergoeding conform de kantonrechtersformule dient te worden toegekend. Er zijn echter redenen om een lagere vergoeding vast te stellen. De werkgever heeft als goed werkgever gehandeld door de werknemer in 1999 aangepast werk te bieden en toen niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Voorts kan het de werkgever niet worden aangerekend dat de werknemer de ontwikkelingen in zijn werk niet kon volgen en daardoor in een positie is gekomen die in het gedrang komt bij een negatieve economische ontwikkeling. Tenslotte is voldoende komen vast te staan dat de werkgever financiële problemen heeft. Gezien deze omstandigheden en de lengte van het dienstverband, leeftijd en salaris is een vergoeding van € 25.000,-- billijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht