Kantonrechter Amsterdam 31-12-1998, JAR 1999, 38 (Scholten)


Ontslag op staande voet. Ongewenste intimiteiten.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 38.

Een kok, 17 jaar in dienst, wordt op staande voet ontslagen naar aanleiding van klachten van twee werkneemsters over ongewenste intimiteiten. Eerder was hij daarvoor gewaarschuwd naar aanleiding van klachten van twee stagiaires. De werknemer die grove, seksueel getinte, taal zou hebben gebruikt, erkent de beschuldigingen doch doet ze af als grappen. Als de werknemer voor de keuze wordt gesteld zelf ontslag te nemen of op staande voet te worden ontslagen, kiest hij voor het eerste. Enige dagen later trekt hij zijn ontslagneming in en wordt alsnog met terugwerkende kracht op staande voet ontslagen. De werknemer roept de nietigheid in en vordert bij voorlopige voorziening doorbetaling van loon en tewerkstelling. De kantonrechter wijst de vordering af. Vervolgens wordt de arbeidsovereenkomst voor zover vereist ontbonden. Thans vordert de werknemer nietigverklaring van het ontslag op staande voet en doorbetaling van loon, stellende dat zijn gedragingen niet als seksuele intimidatie kunnen worden aangemerkt, doch beschouwd moeten worden als grapjes in een sfeer die bij de werkgever niet ongewoon was. De kantonrechter stelt vast dat uit de verklaringen blijkt dat de werknemer tijdens zijn werk zich met woorden en daden zodanig aan vrouwen heeft op gedrongen dat dit als seksuele intimidatie moet worden aangemerkt. Daarbij is het verweer van grappenmakerij als rechtvaardiging voor zijn gedrag onacceptabel, temeer nu vaststaat dat de werknemer eerder is gewaarschuwd. Ook het verweer dat de stagiaires zich ongepast gedroegen kan in het licht van de verhouding werknemer met een lang dienstverband/stagiaire niet als rechtvaardiging dienen. Dat de sfeer bij de werkgever zo vrij was dat dergelijke gedrag algemeen geaccepteerd werd, is niet komen vast te staan. Het ontslag op staande voet is derhalve terecht gegeven en daaraan doet een dienstverband van 17 jaar niet af. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht