Kantonrechter Apeldoorn 02-07-2003 (Buijs), Prg. 2003, 6096, JAR 2003, 170


Bepaalde tijd. Onderwijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 170.

De werknemer is op 11 december 2000 bij de werkgever in dienst getreden als docent op basis van een arbeidsovereenkomst voor 8,19 uur. Per 26 maart 2001 is hem een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uitgereikt van 11 december 2000 tot uiterlijk 8 juli 2001 ter vervanging van een collega. De omvang van deze arbeidsovereenkomst is tussentijds drie keer uitgebreid. Op 26 november 2001 is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten van 1 augustus 2001 tot 6 juli 2002. Deze arbeidsovereenkomst is tussentijds eenmaal uitgebreid. Bij brief van 29 mei 2002 heeft de werkgever aan de werknemer meegedeeld dat zijn tijdelijke aanstelling en/of uitbreiding per 6 juli 2002 zal eindigen. De werknemer stelt dat zijn arbeidsovereenkomst door de derde uitbreiding van de tweede arbeidsovereenkomst is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, welke niet van rechtswege eindigt. Hij stelt dat het BW de tijdelijke uitbreiding van een arbeidsovereenkomst niet kent en dat de arbeidsovereenkomsten van 26 maart 2001 en 26 november 2001 en de uitbreidingen daarvan elk moeten worden beschouwd als tijdelijke arbeidsovereenkomsten als bedoeld in art. 7:668a BW. De kantonrechter acht deze stelling niet juist. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 betrekking op de periode van 11 december 2000 tot uiterlijk 8 juli 2001. De arbeidsovereenkomst van 26 november 2001 betreft de periode van 1 augustus 2001 tot 6 juli 2002. De uitbreidingen van deze arbeidsovereenkomsten betreffen perioden binnen die arbeidsovereenkomsten en kunnen niet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomsten die de "hoofdovereenkomst" hebben opgevolgd in de zin van art. 7:668a BW. Er is hierbij geen sprake van opvolging, maar van samenloop van arbeidsovereenkomsten (of van stapeling van uren). De arbeidsovereenkomst tussen partijen is derhalve op 6 juli 2002 van rechtswege geëindigd.

Verder lezen
Terug naar overzicht