Kantonrechter Apeldoorn 04-03-2003 (Buijs), Prg. 2003, 6118


Ongewenste intimiteiten. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Ziekte.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werkneemster (mechanisch operator, twee jaar in dienst, salaris € 1.526,-- bruto per maand) omdat zij weigert mee te werken aan reïntegratie. De werkneemster, die ziek is geworden als gevolg van seksuele intimidatie, verzet zich niet tegen de ontbinding omdat zij alle vertrouwen in de werkgever verloren heeft. Zij is evenals de bedrijfsarts van mening dat zij niet meer kan terugkeren bij de werkgever. De kantonrechter overweegt dat de werkgever geen enkel beleid heeft gevoerd inzake seksuele intimidatie op de werkvloer. Als gevolg daarvan zijn diverse klachten van werkneemsters niet bij de afdeling P&O terechtgekomen, maar gestrand in de organisatie. Hoewel naar aanleiding van de klacht van de werkneemster een begin van een nieuw beleid is ontstaan, door het aanstellen van een vertrouwenspersoon, is dit voor de werkneemster te laat geweest. Dat zij ziek is geworden en geen heil meer ziet in voortzetting van haar dienstverband kan de werkneemster niet worden verweten. Mede gezien de visie van de bedrijfsarts, is het onbegrijpelijk dat de werkgever blijft aandringen op reïntegratie en dat hij thans geen vergoeding aanbiedt. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van € 13.185,-- bruto (C=4).

Verder lezen
Terug naar overzicht