Kantonrechter Apeldoorn 06-09-2000 (Kuiken), JAR 2000, 212, Prg. 2000, 5561


Ontbinding gewichtige redenen (e-mail).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 212.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een schaderegelaar (acht jaar in dienst, salaris NLG 5.165,-- bruto per maand) primair op grond van dringende redenen en subsidiair op grond van gewijzigde omstandigheden wegens het zowel intern als extern versturen van pornografische e-mails. De werkgever stelt de werknemer reeds eerder gewaarschuwd te hebben voor het niet zakelijk gebruik van het internet en gewezen te hebben op de invoering van een gedragscode. De werknemer stelt dat het versturen van zinnenprikkelende e-mails bedrijfscultuur is en dat hij daarop nooit is aangesproken. De kantonrechter overweegt dat de werkgever het gebruik van het net voor privé-doeleinden in goede banen tracht te leiden door middel van een gedragscode. Niet gebleken is echter dat deze code consequent wordt gehandhaafd. Bovendien spreekt de vooraankondiging van de code over het nemen van disciplinaire maatregelen en dus is ontslag op staande voet een te zwaar middel. Het primaire verzoek dient dan ook te worden afgewezen. Het subsidiaire verzoek dient echter te worden toegewezen. De verstoorde arbeidsrelatie heeft de werknemer geheel aan zichzelf te wijten, doordat hij te ver is gegaan in het verzenden van e-mails met "kantoorhumor". De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding en compenseert de proceskosten.

Verder lezen
Terug naar overzicht