Kantonrechter Apeldoorn 06-11-2001 (Kuiken), Prg. 2002, 5870


Ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling (C=2).

Een thuiszorginstelling verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 53-jarige zorgmanager, 12 jaar in dienst, salaris NLG 6.929,66 bruto per maand, wegens disfunctioneren. Het draagvlak van de werkneemster binnen de organisatie is zo gering dat tewerkstelling elders binnen de organisatie geen zin heeft. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 270.000,-- bruto (C=2). Als de werkgever het verzoek intrekt, verzoekt de werkneemster ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 337.500,-- bruto (C=2,5). De werkgever uit nog steeds ongefundeerde kritiek op het functioneren van de werkneemster en behandelt haar niet anders sinds hij het verzoek heeft ingetrokken. De kantonrechter overweegt dat er ten opzichte van de eerder gevoerde procedure geen noviteiten aan de orde zijn. De arbeidsovereenkomst was en is blijvend ernstig verstoord en moet derhalve dus worden ontbonden. De vergoeding die moet worden toegekend kan in redelijkheid ook niet anders zijn dan die in de eerdere procedure is vastgesteld. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 270.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht