Kantonrechter Apeldoorn 07-05-2003 (Kuiken), JAR 2003, 169


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 169.

De werknemer, 49 jaar oud, is vanaf juli 1971 bij de werkgever in dienst als automonteur. Vanaf 1998 zijn de inkomsten van de werkgever afgenomen waardoor de werkgever uiteindelijk per 1 april 2003 zijn activiteiten heeft moeten staken. De werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding omdat de werkgever kennelijk niet van plan is om een ontslagaanvraag in te dienen. De werkgever stelt geen vergoeding te kunnen betalen vanwege zijn financieel desastreuze situatie. Daarnaast heeft hij er zorg voor gedragen dat de werknemer per direct aan de slag kan bij een collega tegen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden. De werkgever heeft, om een en ander te bereiken, zijn gehele klantenbestand om niet ter beschikking gesteld aan die collega, een voormalig concurrent. Nu partijen het er over eens zijn dat ontbinding onontkoombaar is, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Met betrekking tot het verzoek om een vergoeding overweegt de kantonrechter dat, nog daargelaten de financieel belabberde situatie waarin de onderneming van de werkgever verkeert, vast staat dat de werkgever er alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen en wel bij een collega-autobedrijf in de nabije omgeving. Eveneens staat vast dat de werknemer er in zijn nieuwe werkkring zeker niet op achteruit gaat. De werkgever heeft, teneinde – onder meer – de werkgelegenheid van de werknemer niet in gevaar te doen komen, zijn volledige klantenbestand aan de nieuwe werkgever van de werknemer overgedragen. Wel is het zo dat aan de werknemer door zijn nieuwe werkgever een contract voor de duur van een jaar is aangeboden. De brief van deze werkgever aan zijn cliëntèle laat echter zien dat de werknemer voor wat betreft zijn toekomst bij deze werkgever niets heeft te vrezen. Aan de werknemer komt daarom geen beëindigingsvergoeding toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht