Kantonrechter Apeldoorn 07-06-2000 (Buijs), Prg. 2000, 5501


Bedrijfsongeval.

Een schoonmaakster glijdt uit over een natte vloer en vordert schadevergoeding van de werkgever voor het opgelopen lichamelijk letsel. Het ongeval is niet gemeld aan de arbeidsinspectie, maar de kantonrechter hecht daar geen betekenis aan, nu niet aannemelijk is dat een dergelijke melding zou hebben geleid tot meer duidelijkheid over de toedracht van het ongeval. De werkneemster was in haar eentje aan het werk, terwijl een onderzoek geen nadere gegevens zou hebben opgeleverd over de natheid van de vloer. Nu niet is komen vast te staan dat de werkgever zowel voldoende instructies heeft gegeven als actief heeft nagegaan of de werkneemster de instructies goed opvolgde is de werkgever aansprakelijk en wordt de vordering toegewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht