Kantonrechter Apeldoorn 11-10-2000 (Buijs), Prg. 2001, 5662


Loon. Studiekosten. Executiegeschil. Voorlopige voorziening.

Een werkneemster vordert bij voorlopige voorziening ondermeer veroordeling van de werkgever tot betaling van dwangsommen ter effectuering van de betaling van haar spaarloon. Omdat de werkgever geen gebruik maakt van de gelegenheid om bewijsstukken te overleggen, wijst de kantonrechter de vordering toe. Met betrekking tot het beroep van de werkgever op verrekening met studiekosten is de kantonrechter van oordeel dat de studie is gevolgd ten behoeve van de werkgever en dat de werkneemster niets met de opleiding kan doen omdat ze door toedoen van de werkgever geen certificaat heeft behaald, zodat hij het beroep van de werkgever op verrekening afwijst

Verder lezen
Terug naar overzicht