Kantonrechter Apeldoorn 26-01-2000 (Kuiken), Prg. 2000, 5439


Auto (kilometervergoeding). Wijziging arbeidsvoorwaarden. Vakvereniging.

De kilometervergoeding in het kader van een carpoolregeling wordt door de werkgever met instemming van de ondernemingsraad gewijzigd (verlaagd). De vakvereniging vordert, als vertegenwoordiger van een aantal van haar leden op voet van art 3:305a BW verklaring voor recht dat werkgever de regeling niet eenzijdig mag wijzigen en met ieder van de betrokken werknemers een nieuwe regeling moet overeenkomen en de oude kilometervergoeding moet blijven betalen. De kantonrechter stelt voorop dat het hier arbeidsvoorwaarden betreft die niet eenzijdig mogen worden gewijzigd, ook niet in geval van instemming van de ondernemingsraad. Gebleken is echter dat de individuele werknemers schriftelijk akkoord zijn gegaan met wijziging van de regeling. Anders dan de vakvereniging stelt is er geen sprake van een wilsgebrek omdat één en ander uitvoerig aan de orde is geweest en werknemers ook overleg hebben gehad met hun vakvereniging. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht