Kantonrechter Apeldoorn 30-06-1999, Prg. 1999, 5358 (Buijs), JAR 1999, 219


Concurrentiebeding.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 219.

Een werkneemster, in dienst als vestigingsmanager en belast met het onderhouden van contacten met gemeentelijke diensten en daarmee gerelateerde landelijke organisaties, treedt na een dienstverband van vijf jaar in dienst bij een concurrerende werkgever. Omdat destijds een concurrentiebeding is overeengekomen, spreken de werkneemster, de ex-werkgever en de nieuwe werkgever af dat de werkneemster zich niet zal richten op gemeenten of organisaties waarmee ze uit hoofde van haar vroegere functie contact onderhield. Als de werkneemster deelneemt aan een DIVOSA-congres vordert de ex-werkgever op grond van het concurrentiebeding de overeengekomen boete. De kantonrechter overweegt dat partijen uitgebreid hebben overlegd over hetgeen werkneemster in het kader van het concurrentiebeding wel of niet mocht doen. Het bijwonen van het DIVOSA-congres valt buiten hetgeen partijen hebben afgesproken. Gesteld noch gebleken is dat de werkneemster op het congres concurrerende activiteiten heeft ondernomen. Zij heeft alleen de presentaties bijgewoond en niet de afsluitende borrel en diner. Het was haar niet verboden om kennis te vergaren en meer is niet gebleken. Bovendien heeft de werkneemster in haar vorige baan nauwelijks met DIVOSA te maken gehad. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht