Kantonrechter Arnhem 13-09-1999 (Croll), Prg. 2000, 5401


Loon. Ziekte. Sollicitatie. Wettelijke verhoging.

Een chauffeuse met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar (salaris NLG 2.905,-- bruto per maand) wordt na haar proeftijd arbeidsongeschikt ten gevolge van een ontsteking onder haar armen. De werkgever staakt de loonbetalingen, stellende dat de werkneemster tijdens het sollicitatiegesprek heeft verzuimd te vermelden dat zij de ziekte al eerder heeft gehad. De werkneemster vordert bij voorlopige voorziening doorbetaling van loon vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. De kantonrechter overweegt dat de wettelijke loonbetalingsplicht tijdens ziekte, alleen kan worden doorkruist als de werknemer tijdens het sollicitatiegesprek heeft gelogen respectievelijk "heeft gezwegen daar waar spreken plicht was". De kantonrechter is niet gebleken dat de werkneemster onjuiste informatie heeft verstrekt of met betrekking tot haar medische geschiktheid informatie heeft achtergehouden. Niet kan worden geconcludeerd dat de klachten van de werkneemster van invloed zouden kunnen zijn op haar rijvaardigheid, zeker gezien de restrictieve opstelling van de wetgever met betrekking tot de functionele medische geschiktheid van de sollicitant. De kantonrechter wijst de vordering toe met uitzondering van de wettelijke verhoging omdat niet aannemelijk is dat de aard van de wanprestatie zo ernstig is dat deze vordering in de bodemprocedure zal worden toegewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht