Kantonrechter Bergen op Zoom 10-04-2002 (Wallis), JAR 2002, 109


Aansprakelijkheid werknemer. Loon. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (geen). Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 109.

In september 2001 zijn tussen partijen meningsverschillen gerezen over onder meer de door de werkgever sinds die maand (strakker) gehanteerde bedrijfsregels en repeterend ziekteverzuim van de werknemer. De werkgever heeft eind september 2001 een ontslagvergunning aangevraagd bij de RDA, welke eind november is geweigerd. In de nacht van zondag 7 op maandag 8 oktober 2001 is de werknemer tijdens zijn werk met een Mercedes-taxi het hem van recente ziektecontroles bekende gebouw van Arboned binnen gereden, waarbij zowel het gebouw als de taxi beschadigd raakten en hijzelf enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis is opgenomen. Sinds die tijd is de werknemer arbeidsongeschikt. De werkgever verzoekt thans ontbinding. De werknemer vraagt een voorlopige voorziening strekkende tot betaling van achterstallig salaris. De werkgever heeft het salaris niet betaald omdat hij dit heeft verrekend met de schade aan de Mercedes. De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk dat de aanrijding te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werknemer erkent dat hij vóór de aanrijding jegens de bedrijfsleider het dreigement heeft geuit dat hij met een taxi het kantoor van de werkgever zou binnenrijden. Verder staat vast dat de verhoudingen tussen partijen grondig waren verstoord en dat Arboned niet steeds het standpunt van de werknemer ten aanzien van zijn arbeids(on)geschiktheid deelde. Uit ter zitting getoonde foto's blijkt dat de taxi precies tussen de kolommen die aan weerszijden van de toegangsdeur staan, is binnengereden. Onaannemelijk is daarom dat de werknemer door oververmoeidheid en/of een sterk gedaalde bloedsuikerspiegel van de weg is geraakt. Aannemelijk is wel dat hij, met de precisie die past bij het beroep van taxichauffeur, het pand van Arboned is binnengereden. Nu vaststaat dat aan de Mercedes forse schade is ontstaan mag de werkgever het salaris vanaf de maand november 2001 met deze schade verrekenen. In de ontbindingsprocedure ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding aan de werknemer (drie jaar in dienst, salaris € 1.347,27 bruto per maand). De kantonrechter overweegt dat, ook indien de werknemer onder invloed van relatieproblemen, slecht werkgeversgedrag of medicijngebruik tot het binnen rijden is gekomen, deze gedraging, mede gelet op de relatief korte duur van het dienstverband, aan toekenning van enige vergoeding in de weg staat.

Verder lezen
Terug naar overzicht