Kantonrechter Bergen op Zoom 15-09-1999, Prg. 1999, 5373 (Verjans)


RDA-vergunning. Kennelijk onredelijk ontslag.

Een horecamedewerker (twee jaar in dienst van een coffeeshop, salaris NLG 2.742,58 bruto per maand) wordt met toestemming van de RDA ontslagen op de dag dat de werkgever op last van de gemeente zijn coffeeshop moet sluiten. De RDA is er bij het verlenen van de vergunning vanuit gegaan dat de werkgever de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst van 20 uur per week aanbiedt. De werknemer stelt dat, omdat de werkgever geen toestemming had het volledige dienstverband op te zeggen, het ontslag nietig is en subsidiair dat het ontslag kennelijk onredelijk is voor zover het een ontslag betreft voor een dienstverband van meer dan 20 uur per week. Hij vordert een vergoeding van NLG 1.371,29 bruto per maand. De kantonrechter wijst de vordering bij verstek toe en de werkgever komt in verzet. De kantonrechter is met de werkgever van oordeel dat op grond van art. 6 lid 3 BBA de RDA slechts als voorwaarde aan de ontslagvergunning mag verbinden dat de werkgever binnen zes maanden na ontslagverlening geen werknemer in dienst mag nemen voor hetzelfde werk, dan nadat hij de werknemer in de gelegenheid heeft gesteld zijn vroegere werk te hervatten. Er is dus geen sprake van een formele voorwaarde en de ontslagvergunning betreft de volledige arbeidsovereenkomst. De opzegging is dan ook niet nietig en het verstekvonnis kan niet in stand blijven. Met betrekking tot de subsidiaire vordering oordeelt de kantonrechter dat het nalaten van het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week het ontslag niet kennelijk onredelijk maakt. De kantonrechter overweegt dat de verplichte sluiting grotendeels voor rekening van de werkgever komt. De werknemer wist echter dat aanscherping van het gedoogbeleid ook personele gevolgen zou hebben voor de exploitatie van de coffeeshop. Bovendien heeft de werkgever opgezegd met een ruime opzegtermijn. Mede gezien de goede kansen op de arbeidsmarkt is het ontslag niet kennelijk onredelijk. De kantonrechter vernietigt het verstekvonnis en wijst de vorderingen af.

Verder lezen
Terug naar overzicht