Kantonrechter Bergen op Zoom 15-10-2002 (Verjans), Prg. 2003, 5978


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Overgang onderneming. Schadeloosstelling. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Een 59-jarige schoonmaakster (zes jaar in dienst, salaris € 787,99 bruto per maand op basis van een 20-urige werkweek) verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat haar werkgever de schoonmaakwerkzaamheden heeft uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Daardoor is niet meer de CAO Goederenvervoer (met gunstiger arbeidsvoorwaarden) van toepassing, maar de CAO voor de Schoonmaakbedrijven. Bovendien had de uitbesteding tot gevolg dat de werkneemster haar werkzaamheden niet meer in dagdienst zou kunnen verrichten. Hoewel het schoonmaakbedrijf diverse voorstellen heeft gedaan om aan de nadelige gevolgen van de overgang van de onderneming tegemoet te komen, stelt de werkneemster zich op het standpunt dat alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst zijn overgegaan. De kantonrechter is het met de werkneemster eens. Ondanks de tegemoetkoming aan enkele nadelen, bijvoorbeeld door bevriezing van het salaris, zijn de arbeidsvoorwaarden voor de werkneemster dermate nadelig gewijzigd dat er alle reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden met een vergoeding zoals door de werkneemster verzocht (€ 10.212,30 bruto).

Verder lezen
Terug naar overzicht