Kantonrechter Bergen op Zoom 16-04-2003 (Verjans), Prg. 2003, 6062


Concurrentiebeding.

Een ex-werkgever vordert in kort geding de werkneemster te verbieden het concurrentiebeding te overtreden en de nieuwe werkgever van de werkneemster te verbieden om de werkneemster voor zich te laten werken. De werkneemster en de nieuwe werkgever vorderen in reconventie betaling van vergoeding ex art. 7:653 lid 4 BW voor de duur van een eventueel verbod. De werkneemster is na sommatie door de ex-werkgever met onmiddellijke ingang uit dienst getreden bij de nieuwe werkgever. In de ontbindingsprocedure is met de ex-werkgever overeengekomen dat de duur van het concurrentiebeding, dat gold gedurende twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zou worden beperkt tot zes maanden behalve ten aanzien van twee bedrijven waarvoor een beperking tot 12 maanden is overeengekomen. De kantonrechter overweegt dat de tekst van het gematigde concurrentiebeding tot uitgangspunt dient. Volgens deze tekst geldt het beding binnen een straal van 20 kilometer waar de werkgever gevestigd is. Volgens het Handelsregister is de vestigingsplaats Bergen op Zoom en daar was de werkneemster ook werkzaam. Hoewel de werkgever ook een vestiging heeft in Roosendaal is dit niet de "standplaats" van de werkneemster. Een ander oordeel zou onredelijk bezwarend zijn, omdat de werkneemster dan ook niet binnen een straal van 20 kilometer van andere vestigingen van de werkgever werkzaam mogen zijn. Overigens komt onduidelijkheid over de uitleg van het concurrentiebeding voor rekening van de werkgever. Mede gezien de uitvoerende taak van de werkneemster, komt de kantonrechter tot de conclusie dat het concurrentiebeding van de werkneemster niet verbiedt om in Etten-Leur werkzaam te zijn, dat op meer dan 20 kilometer is gelegen van Bergen op Zoom. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht