Kantonrechter Breda 24-09-2001 (Wallis), Prg. 2001, 5766


Ontbinding gewichtige redenen. Onderwijs. Goed werkgeverschap. Sollicitatie. Schadeloosstelling (geen).

De Stichting Katholiek Onderwijs verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 53-jarige rector van een scholengemeenschap, zes maanden in dienst, salaris NLG 12.182,-- bruto per maand, op grond van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Deze is veroorzaakt door enerzijds de wijze van functioneren en anderzijds door de misleidende informatie met betrekking tot de vooropleiding. Bij de stichting is twijfel ontstaan of de werknemer wel universitair was afgestudeerd ondanks het vermelden van titel van doctorandus in zijn curriculum vitae. Aan het verzoek van de stichting om zijn bul over te leggen heeft de werknemer echter niet voldaan. De kantonrechter overweegt dat de stichting het recht had de werknemer naar zijn bul te vragen. Daaraan doet niet af dat de bestuursvoorzitter hier al eerder om had gevraagd, nu niet gebleken is dat de werknemer deze toen heeft getoond. Niet gebleken is dat bij de werknemer het vertrouwen is gewekt niet meer te worden lastig gevallen met betrekking tot zijn bul. Dat bul en titel geen vereiste zijn voor benoeming van een rector, doet hier ook niet aan af. De stichting moet er van uit kunnen gaan dat een persoon die het gezicht van een school voor voortgezet onderwijs bepaalt, qua opleiding is wie hij zegt te zijn. Dat de werknemer nu moet gaan bewijzen dat hij in het bezit van bul en titel is, doet ook niet ter zake. Op grond van het goed werknemersschap zal de werknemer bij gerezen twijfel omtrent dit bezit, deze twijfel dienen weg te nemen. Niet gebleken is dat de werkgever 'het wapen van de bul en titel' heeft ingezet omdat er geen overeenstemming is bereikt over de beëindiging van het dienstverband op grond van disfunctioneren. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden nu er sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk die geheel in de risicosfeer van werknemer ligt, zodat er geen reden is voor een schadevergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht