Kantonrechter Brielle 22-02-2000 (Nouwt), JAR 2000, 68


CAO. Reiskosten. Loon (vergoeding uit fooienpot). Verjaring.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 68.

Een kapster vordert na beëindiging van de arbeidsovereenkomst betaling van achterstallige reiskosten ad NLG 3.831,01 vermeerderd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging. De werkgever stelt dat de werkneemster destijds met de voorganger van de werkgever heeft afgesproken dat zij NLG 60,-- per maand aan reiskosten zou ontvangen en dat dit bedrag wekelijks zou worden aangevuld met een bedrag van NLG 45 à 50,-- uit de fooienpot. In reconventie vordert de werkgever een bedrag van NLG 5.265,-- onverschuldigd betaalde reiskosten. Volgens de werkneemster kan het geld uit de fooienpot noch als reiskostenvergoeding worden aangemerkt noch als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever de reiskosten conform de CAO dient uit te betalen. De bepalingen van de CAO zijn dwingend en daarvan kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, nog daargelaten dat onvoldoende is komen vast te staan dat genoemde afspraak is gemaakt. De fooien zijn door de klanten mede bestemd voor de werknemers. Dit betekent dat de werkgever verplicht was de fooienpot onder de werknemers te verdelen, waarbij hij zelf als meewerkend werknemer hooguit aanspraak zou kunnen maken op zijn aandeel. De werkgever kon de fooien in dit geval niet aanwenden ter nakoming van een deel van zijn verplichtingen als werkgever. Dit betekent dat de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst voortdurend te weinig reiskostenvergoeding heeft betaald. Het beroep op rechtswerking wordt door de kantonrechter verworpen omdat uit getuigenverhoor blijkt dat de werkneemster toen zij kennis kreeg van de CAO de werkgever al op zijn verplichtingen tot betaling van de reiskostenvergoeding heeft aangesproken. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe vermeerderd met de wettelijke rente en wijst de vordering van de werkgever in reconventie af.

Verder lezen
Terug naar overzicht