Kantonrechter Delft 08-02-2001 (Geerars), NJkort 2001, 20, JAR 2001, 44


Reiskosten; (terugvordering teveel betaald bedrag na). Overgang onderneming.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 44.

Na de overdracht van de onderneming aan de nieuwe werkgever komt de oude werkgever erachter dat zijn werknemer van destijds teveel reiskostenvergoeding heeft ontvangen. Hij ontving deze vergoeding voor een afstand van tien kilometer, terwijl hij in werkelijkheid dichterbij woonde. De vraag was nu of de oude werkgever dit nog kon vorderen van de werknemer. De kantonrechter stelt dat de overdracht van de onderneming ingevolge het bepaalde in art. 7:663 BW met zich brengt dat alle rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de oude werkgever in die onderneming voortvloeiden uit een arbeidsover- eenkomst tussen hem en de daar werkzame werknemers, waaronder de werknemer, van rechtswege zijn overgegaan op de verkrijger van de onderneming. De onderhavige vordering, die verband houdt met de arbeidsovereenkomst die destijds in het kader van die onderneming tussen de oude werkgever en de werknemer bestond en gebaseerd is op de stelling dat de oude werkgever daaruit nog rechten kan doen gelden, stuit af op voornoemd artikel. De kantonrechter wijst de vordering af

Verder lezen
Terug naar overzicht